• Doprava zdarma
 • Doprava během
 • Zkušební fáze 60 dnů

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Za zpracování údajů odpovídá:

Marsapet GmbH

Průmyslový park Odendorf 22

53913 Swisttal 

E-mail pro Německo: kontakt@marsapet.de 

Telefon: 02255957370

    Jsme rádi, že máte zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

  Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zdokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webu. 

1.1 Hosting

     Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

1.2 Síť pro doručování obsahu

    Za účelem kratší doby načítání používáme u některých nabídek tzv. síť pro doručování obsahu ("CDN"). Pomocí této služby je obsah, například velké mediální soubory, dodáván prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů od externích poskytovatelů služeb CDN. Přístupové údaje jsou tedy zpracovávány na serverech poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

2. Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

 Za účelem zpracování smlouvy (včetně dotazů a zpracování jakýchkoli existujících 

Nároky na záruku a neplnění, jakož i jakoukoli zákonnou povinnost aktualizovat) v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.  

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po uzavření smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí daňové a obchodní doby uchovávání v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení. 

Systém správy zboží

     Ke zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží od externích poskytovatelů služeb.

   V rámci zpracování objednávek pro nás pracují naši poskytovatelé služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.  

2.2 Zákaznický účet

     Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. GDPR tím, že jste se rozhodli otevřít zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a uložení vašich údajů pro budoucí použití. naše webové stránky. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomu určena. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data vymazána, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 lit, o čemž vás informujeme v tomto prohlášení. 

2.3 Kontakt

    V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

 Nástroj pro živý chat WhatsApp

    Pro účely komunikace se zákazníky používáme nástroj živého chatu WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („WhatsApp“). To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. WhatsApp pro nás pracuje naším jménem. Telefonní čísla, která ukládáme do našeho mobilního zařízení, jsou automaticky zpracovávána na serverech Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Ukládána jsou pouze telefonní čísla zákazníků, kteří nás dříve kontaktovali přes WhatsApp, a proto již přijali podmínky používání WhatsApp a ochranu dat. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

3. Zpracování údajů za účelem zpracování zásilky

     Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.  ;

 Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o odeslání

     Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. To vás může kontaktovat před dodáním za účelem oznámení nebo koordinace doručení. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání vymažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v toto prohlášení. 

DHL Paket GmbH

Cesta ulice 

1053113 Bonn

Německo 

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

     Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, banky, poskytovatelé platebních služeb. 

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

      V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud protože je to nezbytné pro zpracování platby. Tentoslouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, například na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

4.2 Zpracování údajů za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů

     V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby používají jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. Podpěra, podpora). V souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na naší ochraně proti podvodům a efektivní správě plateb, které jsou v kontextu zvažování zájmů prvořadé.

4.3 Kontrola identity a kreditu při výběru platebních služeb Klarna

    Inkaso Klarna, nákup na účet přes Klarna

Pokud se rozhodnete využívat platební služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen Klarna), žádáme vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. DSGVO, že jsme oprávněni předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Klarna. V Německu lze pro identitu a kontroly bonity úvěrové agentury jmenované společností Klarna. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto použitím osobních údajů můžete také kdykoli odvolat kontaktováním společnosti Klarna.

4.4 Zapojení poskytovatelů sběrných služeb

    Pokud zvolíte způsob platby nákup na účet (nabízený prostřednictvím Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (dále Ratepay) a PayPal (Europe) S.à rl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal , 2449 Luxembourg (dále jen PayPal)), žádáme o váš souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 lit. Ratepay může předávat. V Německu mohou být úvěrové agentury uvedené v prohlášení Ratepay o ochraně údajů použity pro kontrolu identity a kreditu. Ratepay využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Další informace o ochraně dat ve společnosti PayPal naleznete zde.

4.5 Zapojení poskytovatelů sběrných služeb

    Vaše údaje předáváme poskytovateli služeb vymáhání pohledávek Dr. Duve Inkasso GmbH, Angerstraße 6, 30161 Hannover, Německo, pokud naše žádost o platbu nebyla vyřízena i přes předchozí upomínku. V tomto případě bude pohledávka vymáhána přímo poskytovatelem služby vymáhání pohledávek. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a k ochraně našich oprávněných zájmů při účinném uplatnění nebo vymáhání našeho nároku na platbu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.< /p>

5. Reklama e-mailem

5.1 E-mailový newsletter s registrací a sledováním newsletteru

     Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. 

     Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného pro tento účel v newsletteru. 

    Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit Vyhrazujeme si právo používat údaje, které je povoleno zákonem a o čemž vás informujeme v tomto prohlášení.

     Rádi bychom upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za tímto účelem také analyzujeme, jak nakládáte s naším newsletterem, a to měřením, ukládáním a vyhodnocováním míry otevření a míry prokliku za účelem navrhování budoucích kampaní s newslettery („sledování newsletterů“).  Pro toto vyhodnocení obsahují zaslané e-maily jednopixelové technologie (např. tzv. web beacons, sledovací pixely), které jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro hodnocení odkazujeme zejména na následující "data newsletteru"   stránka, ze které byla stránka vyžádána (tzv. referrer URL),  datum a čas hovoru,  popis typu použitého webového prohlížeče,  IP adresu žádajícího počítače,  e-mailovou adresu,  datum a čas registrace a potvrzení   a One-Pixel Technologies s vaší e-mailovou adresou nebo vaší IP adresou a případně jedinečným ID. Odkazy obsažené ve zpravodaji mohou také obsahovat toto ID.  Pokud si nepřejete, aby byl newsletter sledován, můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit – jak je popsáno výše.  Informace jsou uloženy tak dlouho, dokud jste se přihlásili k odběru newsletteru.  

5.2 E-mailový newsletter bez registrace a vašeho práva vznést námitku

     Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si právo vám pravidelně zasílat nabídky na podobné produkty, jako jsou již zakoupené, z našeho sortimentu prostřednictvím e-mailem. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů v reklamě pro naše zákazníky v rámci vyvažování zájmů. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos dle základních tarifů. Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. 

5.3 Odeslání zpravodaje

     Zpravodaj a sledování zpravodaje uvedené výše mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb jako součást zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

    Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery ve Spojených státech. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.

5.4 Odesílání žádostí o kontrolu e-mailem

    Pokud jste nám s tím dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1, prostřednictvím námi používaného systému hodnocení. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného pro tento účel v žádosti o kontrolu.

   Žádosti o kontrolu může také zaslat náš poskytovatel služeb Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem ("Trusted Shops"). 

V rámci zasílání žádostí o kontrolu dostáváme od důvěryhodných obchodů informace o příslušném stavu (např. zda byla žádost o kontrolu odeslána a zda dorazila). Děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmk naplnění oprávněného zájmu Trusted Shops na poskytování této služby. 

S Trusted Shops jsme společně odpovědní za odesílání žádostí o kontrolu a za shromažďování a zobrazování informací o recenzi a stavu. 

V rámci společné odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops se prosím obraťte na Trusted Shops s otázkami ochrany údajů a pro uplatnění svých práv. Možnosti jejich kontaktování naleznete zde. Další informace o ochraně údajů naleznete na následujícím odkazu. Bez ohledu na to nás můžete vždy kontaktovat pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby bude váš požadavek předán další osobě odpovědné za odpověď.

6. Soubory cookie a další technologie

 Obecné informace

     Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Ochrana soukromí u koncových zařízení Při využívání naší online nabídky využíváme technologie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout výslovně požadovanou telemediální službu. Ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, v tomto ohledu nevyžaduje váš souhlas.  

    U funkcí, které nejsou nezbytně nutné, je k ukládání informací na vašem zařízení nebo k přístupu k informacím, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, potřeba váš souhlas. Rádi bychom upozornili, že pokud neudělíte svůj souhlas, části webu nemusí být plně použitelné. Jakýkoli souhlas, který jste udělili, zůstane v platnosti, dokud neupravíte nebo resetujete příslušná nastavení ve svém zařízení.

    Případně následné zpracování dat pomocí souborů cookie a dalších technologií Používáme technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci zvažování zájmů to slouží převažujícím oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.  

     Technologie využíváme také k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i k analýze webu a online marketingu. Další informace o tomto, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. 

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari ™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

     Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů.  

7. Použití souborů cookie a dalších technologií pro analýzu webu a reklamní účely

    Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po ukončení používání příslušné technologie z naší strany a ukončení používání příslušné technologie,výše uvedené údaje smazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Více informací o vašich možnostech odvolání naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Podívejte se na jednotlivé technologie, kde najdete další informace, včetně toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

7.1 Použití služeb Google k analýze webu a reklamním účelům

    Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, probíhá zpracování dat na základě smlouvy uzavřené mezi společně odpovědnými osobami pro příslušnou technologii v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení o ochraně údajů společnosti Google.

 Google Analytics

    Pro účely analýzy webových stránek se automaticky shromažďují a ukládají údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek) ve službě Google Analytics, ze které se vytvářejí uživatelské profily. pomocí pseudonymů. Soubory cookie lze používat. Vaše IP adresa v zásadě nebude sloučena s jinými údaji Google. Údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

     Za účelem optimalizace marketingu našich webových stránek jsme aktivovali nastavení sdílení dat pro „produkty a služby Google“. To společnosti Google umožňuje přistupovat k údajům shromážděným a zpracovávaným službou Google Analytics a následně je používat ke zlepšování služeb Google. Uvolňování dat společnosti Google jako součást těchto nastavení uvolňování dat je založeno na dodatečné dohodě mezi odpovědnými osobami. Nemáme žádný vliv na následné zpracování údajů společností Google. 

 Google Ads

    Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našich webových stránek nastavuje tzv. Google remarketing cookie, což je automaticky generované shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek umožňuje zájmově orientovaná reklama. Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke Googlu, Google použije vaše data spolu s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. 

    Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme Sledování konverzí Google Ads k měření vašeho následného chování při používání, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy Google Ads. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru) lze zaznamenat, ze kterých se používají pseudonymy. Vytvářejí se profily použití. 

 Mapy Google

    Pro vizuální znázornění geografických informací shromažďují Mapy Google údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, předávají je společnosti Google a zasílajípoté zpracována společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv. 

 Video plugin YouTube

    Za účelem integrace obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím pluginu videa YouTube v režimu rozšířené ochrany dat, který používáme, přenášena do společnosti Google a následně zpracovávána společností Google, pouze pokud hrajete video. 

7.2 Použití služeb Facebooku pro analýzu webu a reklamní účely

 Použití Facebook Pixel

    Pixel Facebooku používáme jako součást technologií společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook (by Meta)“ nebo „Meta Platforms Ireland“). S Facebook pixelem se automaticky shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webové stránky nebo přihlášení k odběru newsletteru) a uloženy, ze kterých jsou pomocí uživatelských profilů vytvářeny pseudonymy. 

     V rámci tzv. rozšířeného porovnávání dat se pro účely porovnání shromažďují a ukládají také hashované informace, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivce (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). 

    Za tímto účelem, když navštívíte naše webové stránky, je pixelem Facebooku automaticky nastaven soubor cookie, který automaticky umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webových stránek pomocí pseudonymního ID souboru cookie. Facebook (od Meta) tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy. Informace automaticky shromažďované technologiemi Facebooku (společností Meta) o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Pokud jsme odpovědní za přenos dat do USA, naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně dat. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook (by Meta). 

 Analýza Facebooku

    Jako součást Facebook Business Tools jsou statistiky o aktivitách návštěvníků na našich webových stránkách generovány z údajů shromážděných pomocí Facebook pixelu o vašem používání našich webových stránek. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta). Vaše analýza slouží k optimálnímu zobrazení a marketingu našich webových stránek.  

 Reklamy na Facebooku (Správce reklam)

   K propagaci tohoto webu na Facebooku (od Meta) a dalších platformách používáme reklamy na Facebooku. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, je zodpovědný Facebook (od Meta). Pokud není u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na sběr dat a jejich přenos do Meta Platforms Ireland. Na následné zpracování dat společností Meta Platforms Ireland se toto nevztahuje.

    Na základě statistik generovaných Facebook Pixel o aktivitě návštěvníků na našem webu provozujeme skupinovou reklamu na Facebooku (od Meta) prostřednictvím Facebooku Vlastní publikum tím, že určíme charakteristiky příslušné cílové skupiny.

    V rámci rozšířeného porovnávání dat (viz výše), které probíhá za účelem určení příslušné cílové skupiny, vystupuje Facebook (od Meta) jako náš zpracovatel.

     Na základě pseudonymního cookie ID nastaveného Facebook pixelem a údajů shromážděných o vašem chování při používání na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook pixelu remarketing

    O službě Facebook Pixel Konverze měříme vaše následné chování při používání pro webovou analýzu a sledování událostí, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy z Facebook Ads. Údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta).

7.3 Další poskytovatelé služeb webové analýzy a online marketingu

 Využití retargetingu AdRoll pro online marketing

    Tuto webovou stránku inzerujeme ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran prostřednictvím našeho reklamního partnera AdRoll Advertising Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko („AdRoll“). Když navštívíte naše webové stránky, AdRoll nebo její partneři automaticky nastaví soubor cookie pro opětovné zacílení, což umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci (např. rozhodnutí o umístění jednotlivých reklam) odpovídá AdRoll. Údaje automaticky shromážděné AdRoll (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) mohou být AdRoll kombinovány s informacemi z jiných zdrojů a předány reklamním partnerům AdRoll. Kromě toho jsou obvykle přeneseny na server NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

8. Integrace odznaku Trusted Shops/dalších widgetů

     Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit Nabídka produktů Trusted Shops pro kupující integrovaná po objednávce. 

    Trustbadge a služby s ním inzerované jsou nabídkou od Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem ("Trusted Shops"), se kterými jsme společně odpovědní za ochranu údajů podle čl. 26 DSGVO. V rámci tohoto oznámení o ochraně údajů vás níže informujeme o podstatném obsahu smlouvy v souladu s článkem 26 (2) GDPR. 

    V rámci společné odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops AG, pokud máte dotazy k ochraně údajů a k uplatnění svých práv, kontaktujte prosím Trusted Shops pomocí kontaktních možností uvedených v informacích o ochraně údajů. Bez ohledu na to můžete vždy kontaktovat odpovědnou osobu, kterou si vyberete. V případě potřeby bude váš požadavek předán další osobě odpovědné za odpověď. 

8.1 Zpracování dat při integraci Trustbadge/jiných widgetů

     Odznak Trustbadge poskytuje americký poskytovatel CDN (Content Delivery Network). Přiměřenou úroveň ochrany údajů zajišťují standardní doložky o ochraně údajů a další smluvní opatření. 

     Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. protokolový soubor serveru, který také obsahuje vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. . IP adresa je ihned po sběru anonymizována, takže uložená data nemohou být přidělena vám osobně. Anonymizovaná data se používají zejména pro statistické účely a pro analýzu chyb. 

    8.2 Zpracování údajů po dokončení objednávky 

    Pokud jste udělili svůj souhlas, Trustbadge po dokončení objednávky získá přístup k informacím o objednávce uloženým ve vašem koncovém zařízení (celková částka objednávky, číslo objednávky, případně zakoupený produkt) a e-mailové adrese a vaše e-mailová adresa bude hašována. pomocí jednosměrné kryptografické funkce. Hodnota hash je poté zaslána důvěryhodným obchodům s informacemi o objednávce v souladu s článkem 6, odstavec 1, bod 1, písmeno a GDPR. Toto slouží ke kontrole, zda jste již registrováni pro služby Trusted Shops. Pokud tomu tak je, další zpracování probíhá v souladu se smluvní dohodou uzavřenou mezi vámi a Trusted Shops. Pokud ještě nejste registrováni ke službám nebo neudělíte svůj souhlas s automatickým uznáním prostřednictvím Trustbadge, obdržítee Možnost ruční registrace k využívání služeb nebo uzavření ochrany v rámci vaší případně již existující uživatelské smlouvy.

     Po dokončení vaší objednávky získá Trustbadge přístup k následujícím informacím, které jsou uloženy v koncovém zařízení, které používáte: celková částka objednávky, číslo objednávky a e-mailová adresa. To je nezbytné, abychom vám mohli nabídnout ochranu kupujícího. Údaje budou předány Důvěryhodným obchodům pouze v případě, že se aktivně rozhodnete využít ochranu kupujícího kliknutím na příslušné tlačítko v tzv. Trustcard. Pokud se rozhodnete služby využít, další zpracování je založeno na smluvním ujednání s Trusted Shops v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abyste mohli dokončit svou registraci pro ochranu kupujícího a zajistit objednávku a abyste poté mohli zasílat pozvánky k hodnocení e-mailem. 

     Trusted Shops využívá poskytovatele služeb v oblasti hostingu, monitorování a protokolování. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem zajištění bezproblémového provozu. Zpracování může probíhat ve třetích zemích (USA a Izrael). Odpovídající úroveň ochrany údajů je v případě USA zajištěna standardními doložkami o ochraně údajů a dalšími smluvními opatřeními a v případě Izraele rozhodnutím o přiměřenosti. Další informace jsou k dispozici zde. 

    9. Sociální média

    9.1 Sociální pluginy z Facebooku (od Meta), Instagramu (od Meta), Whatsapp

    Na našem webu se používají tlačítka sociálních sítí ze sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání naší webové stránky není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se ve vašem prohlížeči v novém okně webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete například stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

9.2 Naše online přítomnost na Facebooku (od Meta), Instagramu (od Meta), Youtube

    Pokud jste udělili souhlas příslušnému provozovateli sociálních médií v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 osvětlená a uložená, ze kterého se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Obvykle se k tomu používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a použití údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v níže propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud s tím stále potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat.

Facebook (od společnosti Meta) je nabídka společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square , Dublin 2, Irsko („Meta Platforms Ireland“). Informace automaticky shromážděné společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (společností Meta) jsou obvykle přeneseny na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (Meta) je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Statistik) naleznete zde.

   Instagram (od společnosti Meta) je nabídka společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Meta Platforms Ireland") Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou obvykle odesílány na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nímen je založen na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu (Meta) je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Statistik) naleznete zde.

    YouTube Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google "). Informace automaticky shromážděné společností Google o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

10. Možnosti kontaktu a vaše práva 

10.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:
 • podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném; 
 • podle čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které ukládáme; 
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebudou dále zpracovávány
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • dodržovat zákonnou povinnost;
  • je nezbytné z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů;
  • zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;
  • údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 •  podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě; 
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.  

         Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. 

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro tvrzení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků.

To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.    


10.2 Možnosti kontaktu

     Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů a odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů v našem tiráži. 

  Prohlášení o ochraně dat vytvořené pomocí právního copywritera Trusted Shops
Trustmark