• Doprava zdarma
  • Doprava během
  • Zkušební fáze 60 dnů

Podmínky služby

Smluvní podmínky

1. Rozsah

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky prostřednictvím našeho online obchodu. Náš internetový obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní jednání za účelem, který nelze přičíst její obchodní nebo samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Marsapet GmbH.

Umístěním produktů do internetového obchodu dáváme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto položky. Naše produkty můžete nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a své údaje opravit kdykoli před odesláním závazné objednávky pomocí opravných pomůcek poskytnutých a vysvětlených v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijmete nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte další potvrzovací email.

3. jazyk smlouvy, úložiště textu smlouvy

Jazyky dostupné pro uzavření smlouvy: němčina, angličtina, francouzština, holandština, španělština, italština

Text smlouvy uložíme a údaje objednávky a naše obchodní podmínky vám zašleme v textové podobě. Text smlouvy můžete vidět v našem zákaznickém přihlášení.

4. Dodací podmínky

Kromě uvedených cen produktů mohou být účtovány poplatky za dopravu. Můžete se dozvědět podrobnější ustanovení o veškerých nákladech na dopravu, které mohou vzniknout v rámci nabídek.

Obecně máte možnost vyzvednutí v Marsapet GmbH, Gewerbepark Odendorf 22, 53913 Swisttal, Německo během následujících pracovních hodin: Po-Pá. mezi 8:00 a 14:00

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné následující způsoby platby:

Platba předem Pokud zvolíte způsob platby předem, zašleme vám naše bankovní spojení v samostatném e-mailu a zboží dodáme po obdržení platby.

PayPal, PayPal Express K zaplacení fakturované částky prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko ("PayPal"), musíte být zaregistrováni u PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz.

Platební transakci provede PayPal ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

PayPal může registrovaným zákazníkům PayPal vybraným podle jejich vlastních kritérií nabídnout další platební metody v zákaznickém účtu. Na nabídku těchto modalit však nemáme žádný vliv; další individuálně nabízené platební metody se týkají vašeho právního vztahu se společností PayPal. Další informace naleznete ve svém účtu PayPal.

PayPal Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko („PayPal“) vám jako služby PayPal nabízíme následující možnosti platby. Není-li níže uvedeno jinak, platba přes PayPal nevyžaduje registraci u PayPal. Další informace pro příslušnou možnost platby a v procesu objednávky obdržíte.

PayPal Abyste mohli uhradit fakturovanou částku pomocí možnosti platby PayPal, musíte být zaregistrováni u PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz.

Platební transakce je provedena službou PayPal ihned po zadání objednávky.

PayPal může registrovaným zákazníkům PayPal vybraným podle jejich vlastních kritérií nabídnout další platební metody v zákaznickém účtu. Na nabídku těchto modalit však nemáme žádný vliv; další individuálně nabízené platební metody se týkají vašeho právního vztahu se společností PayPal. Další informace naleznete ve svém účtu PayPal.

Přímý debet přes PayPal Platba přímým debetem přes PayPal vyžaduje adresu a kontrolu kreditu a je odeslána přímo do PayPal. Potvrzením platebního příkazu dáváte společnosti PayPal souhlas s inkasem. PayPal vás bude informovat o datu debetu účtu (tzv. přednotifikace). Z účtu bude stržena částka před odesláním zboží.

Nákup na účet přes PayPal Nákup na účet přes PayPal vyžaduje adresu a kontrolu kreditu a je odeslán přímo do PayPal.

Apple Pay Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc., One ApplePark Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple“), musíte používat prohlížeč „Safari“, být registrován u společnosti Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce je provedena ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Amazon Pay Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (“Amazon”), musíte být registrováni u Amazonu, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce je provedena do jednoho bankovního pracovního dne po zadání objednávky. Bankovním pracovním dnem je každý pracovní den s výjimkou sobot, státních svátků a 24. a 31. prosince každého roku. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Klarna Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko ("Klarna") vám nabízíme následující možnosti platby. Platba přes Klarna je dostupná pouze pro spotřebitele. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím společnosti Klarna vyžaduje úspěšnou adresu a kontrolu kreditu a provádí se přímo společnosti Klarna. Další informace pro příslušnou možnost platby a v procesu objednávky obdržíte.

Nákup na účet přes Klarna Fakturovaná částka je splatná 30 dní po odeslání zboží a obdržení faktury.

Klarna kreditní karta V procesu objednávky zadejte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude společností Klarna stržena ihned po zadání objednávky. Neexistuje žádná adresa ani kontrola kreditu.

Inkaso Klarna Dáváte společnosti Klarna souhlas s inkasem SEPA. Klarna vás bude informovat o datu odepsání účtu (tzv. přednotifikaci). Z účtu bude stržena částka po odeslání zboží.

V hotovosti při vyzvednutí Částku faktury zaplatíte v hotovosti při vyzvednutí.

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení.

7. Poškození při přepravě

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, nahlaste tyto vady co nejdříve doručovateli a neprodleně nás kontaktujte. Opomenutí reklamace nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich uplatnění, zejména vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatňovat vlastní nároky vůči dopravci či pojištění přepravy.

8. Záruka a záruky

8.1 Právo na odpovědnost za vady

Uplatňuje se zákonné právo na odpovědnost za vady.

8.2Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v online obchodě.

Zákaznický servis: S dotazy, stížnostmi a stížnostmi se můžete obrátit na náš zákaznický servis ve všední dny od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle +49 2255 9573998 nebo e-mailem na adrese support@marsapet.de

9. Odpovědnost

Za nároky na základě škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo zmocněnci ručíme vždy bez omezení v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví, v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, případ příslibů záruky, jsou-li dohodnuty, nebo pokud je otevřená oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek. V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti z naší strany, našich právních zástupců nebo zástupců, je odpovědnost omezena na částku předvídatelnou v době uzavření smlouvy Škoda omezená, s jejímž vznikem je obvykle třeba počítat. Dále jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.

10. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde.

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se postupu řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

GTC vytvořené pomocí právního textu Trusted Shops

Trustmark