• Doprava zdarma
  • Doprava během
  • Zkušební fáze 60 dnů

Podmínky služby

1. Rozsah

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky prostřednictvím našeho online obchodu. Náš internetový obchod je určen výhradně spotřebitelům.


Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze z velké části přičíst jejich obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti jedná v rámci právní transakce.


2. Smluvní partner, uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Marsapet GmbH.


Umístěním produktů do internetového obchodu vytváříme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto položky. Naše výrobky můžete zpočátku vložit do nákupního košíku bez závazku a kdykoli před odesláním závazné objednávky opravit své údaje pomocí opravných pomůcek poskytnutých a vysvětlených v procesu objednávky. Smlouva se uzavírá kliknutím na tlačítko objednávky pro přijetí nabídky na zboží obsažené v nákupním košíku. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.

3. Smluvní jazyk, skladování smluvního textu

Jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy, jsou němčina a angličtina.

Uložíme text smlouvy a e-mailem vám zašleme údaje o objednávce a naše smluvní podmínky. Text smlouvy naleznete v našem zákaznickém přihlášení.

4. Dodací podmínky

Kromě specifikovaných cen produktů se mohou vztahovat náklady na dopravu. Další informace o možných nákladech na dopravu naleznete v nabídkách.

Obecně máte možnost vyzvednout si od společnosti Marsapet GmbH, Gewerbepark Odendorf 22, 53913 Swisttal, Německo v následujících pracovních hodinách: 11:00 - 15:00.

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně k dispozici následující způsoby platby:

Platba předem     

Pokud zvolíte platbu předem, poskytneme vám bankovní údaje v samostatném e-mailu a zboží doručíme po přijetí platby.

Kreditní karta

Při zadávání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legitimitě jako legitimního držitele karty se platební transakce provede automaticky a na vaší kartě se odečtou peníze.

PayPal Express 

V procesu objednání budete přesměrováni na web online poskytovatele PayPal. Abyste mohli zaplatit částku faktury přes PayPal, musíte se zde zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat, legitimizovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební příkaz. Po zadání objednávky v obchodě požádáme PayPal o provedení platební transakce.

PayPal Plus

V rámci platební služby PayPal Plus nabízíme různé způsoby platby jako služby PayPal. Budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele PayPal. Zde můžete zadat své platební údaje, potvrdit použití vašich údajů prostřednictvím PayPal a platební pokyny pro PayPal.

Pokud jste jako způsob platby zvolili PayPal, musíte se zde zaregistrovat, abyste mohli zaplatit částku faktury, nebo se musíte nejprve zaregistrovat a ověřit pomocí přístupových údajů. Platební transakce se provádí automaticky přes PayPal ihned po potvrzení platebního příkazu. Během procesu objednávání získáte více informací.

Pokud jste zvolili způsob platby kreditní kartou, nemusíte se zaregistrovat u PayPal, abyste mohli platit částku faktury. Platební transakce proběhne okamžitě po potvrzení platebního příkazu a po vaší legitimitě jako legitimního držitele karty vaší kreditní kartou na žádost PayPal a naúčtuje se na vaši kartu. Během procesu objednávání získáte více informací.

Pokud jste zvolili způsob platby inkasem, nemusíte se zaregistrovat u PayPal, abyste mohli platit částku faktury. Potvrzením platební instrukce udělíte PayPal příkaz k inkasu. O datu inkasa účtu (tzv. Předběžná certifikace) budete informováni prostřednictvím PayPal. Po zadání mandátu k inkasu ihned po potvrzení platebního příkazu požádá PayPal svou banku o provedení platební transakce. Platební transakce je provedena a peníze z vašeho účtu odepsány. Během procesu objednávání získáte více informací.

Pokud jste vybrali fakturu jako způsob platby, nemusíte se zaregistrovat u PayPal, abyste mohli platit částku faktury. Po úspěšné kontrole adresy a kreditu a odeslání objednávky postoupíme náš nárok na PayPal. V takovém případě můžete platit PayPalu. Pro zpracování plateb přes PayPal - kromě našich smluvních podmínek - platí smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů PayPal. 

Okamžitě od Klarny

Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele Sofort GmbH. Abyste mohli okamžitě zaplatit částku faktury, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, odpovídajícím způsobem se legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Během procesu objednávání získáte více informací. Platební transakce bude provedena okamžitě poté.

Amazon Pay

V procesu objednávání budete přesměrováni na web poskytovatele online Amazonu před dokončením procesu objednávání v našem online obchodě. Abyste mohli zpracovat proces objednávky přes Amazon a zaplatit částku faktury, musíte se zde zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat a ověřit se svými přístupovými údaji. Zde si můžete vybrat dodací adresu a způsob platby uložený v Amazonu, potvrdit použití vašich údajů společností Amazon a platební pokyny pro nás. Poté budete přesměrováni do našeho online obchodu, kde můžete dokončit proces objednání.

Ihned po zadání objednávky požádáme Amazon o provedení platební transakce. Platební transakce provádí automaticky společnost Amazon. Během procesu objednávání získáte více informací.

Hotovost při vyzvednutí

Částku faktury zaplatíte v hotovosti při vyzvednutí.

iDEAL

žádné náklady prostřednictvím iDeal

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

7. Přepravní poškození

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, oznamte prosím takové chyby dodavateli co nejdříve a ihned nás kontaktujte. Neprovedení reklamace nebo kontaktování nebude mít žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojištění.

8. Záruky 

Platí zákonná odpovědnost za vady. Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u produktu a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

9. Odpovědnost

Za škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo zástupci jsme vždy odpovědni bez omezení

  • v případě zranění na životě, končetinách nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubého zanedbání povinnosti,
  • v případě záručního příslibu, pokud bylo dohodnuto, nebo -
  • pokud je rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek otevřen.
V případě porušení podstatných smluvních závazků, jejichž splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může spolehnout (kardinální závazky) z důvodu mírné nedbalosti na straně nás, našich zákonných zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti taková, jaká byla předvídatelná v době uzavření smlouvy. Omezené poškození, jehož výskyt lze obvykle očekávat. Kromě toho jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.
10. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nejsme povinni ani ochotni se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Trustmark