• Doprava zdarma
  • Doprava během
  • Zkušební fáze 60 dnů

Právo na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

Máte právo zrušit tuto smlouvu do sto dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro zrušení je 100 dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, kteří nejsou dopravci a převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Bellfor - značka společnosti Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, Německo, kontakt@bellfor.info, telefon: 02255 9573998) jasným prohlášením (např. poštou, dopisem, faxem nebo e-mailem) s informacemi o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám potvrzení o přijetí takového odvolání okamžitě (např. E-mailem).

K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před vypršením lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, provedli jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), musí se však splatit okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do 100 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 100 dnů. Ihned nesete náklady na vrácení zboží, které lze běžně vrátit poštou. Náklady na vrácení zboží, které vzhledem ke své povaze nelze běžně vrátit poštou, neseme my. Za ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací se zbožím, které není nutné pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro výběr

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- The Zoo Expert - značka Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, kontakt@bellfor.info, Německo

- Já / my (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno (*) / přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Trustmark