• Doprava zdarma
  • Doprava během
  • Zkušební fáze 60 dnů

Zkušební období 60 dní

V případě dotazů ohledně sběru, zpracování nebo použití vašich 60 dnů - 100% vrácení peněz - 100% testovací fáze

Díky naší 60denní zkušební době si můžete objednat bez rizika.

Pokud se stane, že nebudete se suchým krmivem Bellfor spokojeni, bude vám samozřejmě vrácena plná kupní cena tohoto zboží - žádné kdyby, a nebo ale!

Zásilka musí kromě zboží, které je předmětem reklamace, obsahovat správně vyplněný formulář a dodací list (postačí kopie).

Upozorňujeme však, že alespoň 75 % obsahu původního balení musí zůstat v původním obalu a že veškeré vzniklé náklady na vrácení zboží jsou z vrácení peněz vyloučeny.

Otevřené produkty z následujících kategorií jsou ze zpáteční dodávky vyloučeny:

Vezměte však na vědomí, že nejméně 75% původního obsahu balíčku musí zůstat a náklady na vrácení zásilky jsou z úhrady vyloučeny. Pro osobní údaje, informace, opravy, omezení nebo výmaz údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky proti určitému použití údajů, nás prosím kontaktujte přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.


***************************************************** *******************

Právo na protest

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují nad našimi zájmy, můžete proti tomuto zpracování namítat s účinností do budoucna. Pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace.


Po uplatnění vašeho práva na námitku již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud pro zpracování tvrzení, výkonu nebo obrany Slouží právní nároky.


To neplatí, pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu. Za tímto účelem již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje. ***

Trustmark